Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp máy nông nghiệp chuyên nghiệp, uy tín nhất đồng bằng sông Cửu Long.

Sứ mệnh

Cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo.
Nỗ lực hết mình vì sự phát triển kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ cơ giới hoá nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp tại địa phương.