Product Tag - Máy kéo Kubota M6040SU

  • Máy kéo Kubota M6040SUmay-keo-kubota-m6040

    Máy kéo Kubota M6040SU

    0 trên 5

    Tất cả công nghệ của Kubota đều được hội tụ trong máy kéo dành cho ruộng nước và ruộng khô cho công việc khó thành đơn giản. Dễ dàng hoạt động mang lại luồng gió mới trong công việc trên đồng ruộng.